Register

Bästa träskruven för dina byggprojekt

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

För träbyggen behöver du en träskruv, men även inom den kategorin finns det många olika varianter. Den här köpguiden hjälper dig att förstå skillnaden mellan de olika skruvarna samt vad du bör tänka på när du väljer skruvar till ditt bygge.

Redaktörens val:


Det finns nästan ett oändligt utbud av olika sorters skruvar. För träbyggen behöver du en träskruv, men även inom den kategorin finns det många olika varianter. För blotta ögat ser alla skruvar nästan likadana ut, men faktum är att de skiljer sig mycket vad gäller användningsområde, rostskydd och kvalitet.

Vad är träskruv?

Det är en skruv som är särskilt lämplig för träbyggen. Den har frässpår och sågtänder i skruvspetsen. Det ger en självborrande effekt som gör det lättare att driva in skruven i träet och på så sätt undvika sprickbildning.

Den här typen av skruv går att använda i de flesta olika träslag samt spånskivor, plywood, reglar, MDF-skivor och stommar. Det finns olika varianter för inomhusbruk respektive utomhusbruk. Lite förenklat kan man säga att den här typen av skruv används för att sätta ihop trädelar eller fästa beslag eller skyltar på trä.

Olika sorter

Träskruvar är en bred kategori som inkluderar följande skruvsorter:

 • Spånskiveskruv som är en universalskruv som oftast kräver förborrning eller försänkning.
 • Skruv med ficercutspets påminner om spånskiveskruven, men kräver varken försänkning

eller förborrning. Istället fräser fibercutspetsen bort träfibren vilket minskar risken för sprickor.

 • Trallskruv som är något mjukare och särskilt utformad för att skruvas i trallbräder,

exempelvis vid altan- eller terrassbygge.

 • Fransk träskruv har ett sexkantigt huvud och lämpar sig speciellt bra för att montera ihop stora och robusta träkonstruktioner utomhus.
 • Gipsskruv till trä är en specialskruv som gör det möjligt att montera gipsskivor på träreglar

så att den inte spricker.

 • Beslagsskruv som används för att fästa byggnadsbeslag i trä.
 • Skruv med frässpets som används för hårda skivor, exempelvis MDF, utan att de spricker.

Att tänka på vid köp av träskruv

Att köpa skruvar är klurigare än vad det verkar. Det finns många olika modeller och utformningar och därför är det viktigt att du tänker igenom ditt behov. Att välja fel skruv till bygget kan bli mycket kostsamt. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du köper skruv.

Längden

Skruvlängden är avgörande för att resultatet ska bli bra. Tumregeln är att alltid välja en skruv som är minst dubbelt så lång som materialet du använder i ditt bygge. En för kort spik kan inte fästa ordentligt i materialet. Om materialet är grovt och tjockt kan du med fördel välja en lång skruv som även har en bred diameter. Börja därför med att mäta virkets tjocklek innan du köper skruv.

Här hittar du referenslängder för skruvar i förhållande till materialets tjocklek:

 • Skruvlängd 42 mm: passar virke som är 22 mm tjockt
 • Skruvlängd 55 mm: passar virke som är 28 mm tjockt
 • Skruvlängd 70 mm: passar virke som är 34 mm tjockt

Applikationsmiljö & hållbarhet

Du ska alltid välja skruv som är lämplig för den miljö där den ska användas. Det finns nämligen skruvar för inomhus- respektive utomhusbruk. De olika skruvsorterna har ytbehandlingar som lämpar sig för olika miljöer och därför bör du vara noggrann när du väljer skruv så att den passar för just ditt ändamål.

Det är även mycket viktigt att jämföra de olika skruvarnas hållbarhet eftersom det kan variera stort mellan olika varumärken och modeller. Om skruvarna ska användas för byggen utomhus bör du välja en skruv som klarar av det svenska klimatet med snö, regn, sol och temperaturskillnader.

Korrosivitetsklass

Olika skruvar har olika korrosivitetsklass, tidigare kallat miljöklass, vilket är ett mått på hur mycket korrosion som en metall kan förväntas bli utsatt för i en specifik miljö. Korrosivitetsklasserna är C1-C5, varav C5 är den bästa och tåligaste. För utomhusbruk bör du använda minst C3, men helst C4 eller C5. Skruvar med C1 eller C2 har mycket lågt rostskydd.

Böjmotstånd

Det är bra att jämföra skruvarnas böjmotstånd, framför allt om de används i byggen som utsätts för fukt och temperaturförändringar. Väderförändringar skapar förändringar i virket och det är viktigt att skruven anpassar sig när träet sväller eller krymper.

Vridtålighet

Om du ska skruva i hårdare material, exempelvis teak, är det viktigt att kontrollera skruvens vridtålighet för att försäkra dig om att den inte böjs eller går av.


Redaktionen
Snickare.se
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

 • Ja, om du vill att ditt bygge håller länge utan att brytas eller rostas sönder bör du välja en dyrare högkvalitativ skruv. En billig skruv kan bli betydligt dyrare i längden om du måste göra om bygget. Låt inte priset vara den avgörande faktorn när du köper skruv!
 • Ja, det finns ett brett utbud av olika skruvar för trä. Läs alltid på noga om de olika varianterna för att hitta den som passar just ditt byggprojekt.
 • Ja, det finns olika sorters skruvar för olika trämaterial. Det är framför allt virkets hårdhet som avgör vilken typ av skruv som behövs.